Plan:
Bemelen
Status:
vastgesteld
Versie:
1
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.09360000BPLKOM02000-
Artikel 23 procedure vrijstelling en aanlegvergunning.

Indien Burgemeester en Wethouders een vrijstellingsbevoegdheid of een aanlegvergunning als bedoeld in deze voorschriften willen verlenen, dient de volgende procedure in acht te worden genomen:

  • het ontwerp besluit tot verlenen van vrijstelling ligt gedurende tenminste twee weken ter gemeentesecretarie voor belanghebbende ter inzage;
  • Burgemeester en Wethouders maken de ter inzage legging van te voren in één of meer dagnieuws- en/of huis-aan-huis-bladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze bekend;
  • de bekendmaking houdt in de bevoegdheid van belanghebbenden tot het indienen van zienswijzen bij Burgemeester en Wethouders tegen het ontwerp besluit gedurende de onder het 1egedachtestreepje genoemde termijn;
  • Burgemeester en Wethouders delen aan hen, die zienswijzen hebben ingediend de beslissing daaromtrent mee.