Plan:
BP Banholt
Status:
vastgesteld
Versie:
2
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.09360000BPLKOM03000-
Artikel 28 strafbepaling.

Overtredingen van de bestemmingsplanvoorschriften en daarmee samenhangende voorschriften worden aangemerkt als een economisch delict in de zin van de Wet op de economische delicten.