Plan:
Eckelrade
Status:
vastgesteld
Versie:
1
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.09360000BPLKOM05000-
Artikel 23 Strafbepaling

Overtredingen van de bestemmingsplanvoorschriften en daarmee samenhangende voorschriften worden aangemerkt als een economisch delict in de zin van de Wet op de economische delicten.