Plan:
Eckelrade
Status:
vastgesteld
Versie:
1
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.09360000BPLKOM05000-
Hoofdstuk 3 Voorschriften in verband met de afzonderlijke bestemmingen
Inhoudsopgave
 1. Artikel 8 Agrarisch-Bedrijf
  1. Lid A. Doeleindenomschrijving.
  2. Lid B. Beschrijving in hoofdlijnen.
  3. Lid C. Het gebruik van de grond voor bebouwing.
  4. Lid D. Gebruik van de grond anders dan voor bebouwing.
  5. Lid E. Gebruik van opstallen.
  6. Lid F. Vrijstellingsbevoegdheid.
  7. Lid G. Wijzigingsbevoegdheid.
  8. Lid H. Nadere eisen.
 2. Artikel 9 Agrarisch - Landschappelijke en/of natuurlijke waarden
  1. Lid A. Doeleindenomschrijving.
  2. Lid B. Beschrijving in hoofdlijnen.
  3. Lid C. Gebruik van de grond voor bebouwing.
  4. Lid D. Gebruik van de grond anders dan voor bebouwing.
  5. Lid E. Werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning vereist is.
  6. Lid F. Vrijstellingsbevoegdheid.
  7. Lid G. Wijzigingsbevoegdheid.
 3. Artikel 10 Bedrijf
  1. Lid A. Doeleindenomschrijving.
  2. Lid B. Beschrijving in hoofdlijnen.
  3. Lid C. Gebruik van de grond voor bebouwing.
  4. Lid D. Gebruik van de grond anders dan voor bebouwing.
  5. Lid E. Gebruik van opstallen.
  6. Lid F. Wijzigingsbevoegdheid.
 4. Artikel 11 Bedrijf-Nutsvoorzieningen
  1. Lid A. Doeleindenomschrijving.
  2. Lid B. Gebruik van de grond voor bebouwing.
  3. Lid C. Gebruik van de grond anders dan voor bebouwing.
 5. Artikel 12 Groen
  1. Lid A. Doeleindenomschrijving.
  2. Lid B. Gebruik van de grond voor bebouwing.
  3. Lid C. Vrijstellingsbevoegdheid.
 6. Artikel 13 Maatschappelijk
  1. Lid A. Doeleindenomschrijving.
  2. Lid B. Beschrijving in hoofdlijnen.
  3. Lid C. Gebruik van de grond voor bebouwing.
  4. Lid D. Gebruik van de grond anders dan voor bebouwing.
  5. Lid E. Gebruik van opstallen.
  6. Lid F. Vrijstellingsbevoegdheid.
 7. Artikel 14 Verkeer
  1. Lid A. Doeleindenomschrijving.
  2. Lid B. Beschrijving in hoofdlijnen.
  3. Lid C. Gebruik van de grond voor bebouwing.
  4. Lid D. Vrijstellingsbevoegdheid.
  5. Lid E. Nadere eisen.
 8. Artikel 15 Wonen
  1. Lid A. Doeleindenomschrijving.
  2. Lid B. Beschrijving in hoofdlijnen.
  3. Lid C. Gebruik van de grond voor bebouwing.
  4. Lid D. Gebruik van de grond anders dan voor bebouwing.
  5. Lid E. Gebruik van opstallen.
  6. Lid F. Vrijstellingsbevoegdheid.
  7. Lid G. Wijzigingsbevoegdheid.
  8. Lid H. Nadere eisen.