Plan:
Kern Cadier en Keer
Status:
goedgekeurd met uitzondering van onthoudingen
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
Artikel 24. strafbepaling

Voor de toepassing van artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt overtreding van het bepaalde in artikel 4, lid A en lid B., artikel 5, lid A., artikel 6, lid A. en artikel 14, lid E., onder 1. aangemerkt als een strafbaar feit.